ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 11 ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วันที่ 30 เม.ย 2560 พบกันที่บูธ hite ZERO ในงานศิริราชเดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 11 นะครับงาน “ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 11” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอเนกนานัปการ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมเป็น “ผู้ให้” ในการช่วยผู้ป่วยโดยนำรายได้สมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายของ รพ.ศิริราช ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามพระราชปณิธานเพื่อชีวิตที่ดีและความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนชาวไทย (ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05:00 น.) พบกันที่ บูธ ไฮท์ ซีโร่ นะครับ