Chanthaburi Scenic Marathon 2017

วันที่ 11-12 พ.ย 2560 พบกันที่บูธ Hite ZERO @ Chanthaburi Scenic Marathon 2017

สวนรุกขชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี นะครับไฮท์ ซีโร่ นำภาพบรรยากาศภายในงาน “ Chanthaburi Scenic 2017 ” มาฝากกันครับ