Korat Half Marathon Loifaa 2017

วันที่ 02-03 ธ.ค 2560 พบกันที่บูธ Hite ZERO @ Korat Half Marathon Loifaa 2017

ณ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนาไฮท์ ซีโร่ นำภาพบรรยากาศภายในงาน “ Korat Half Marathon Loifaa 2017 ” มาฝากกันครับ