Songkran Day 2018 @ Khaosarn Rd.

วันที่ 13 - 15 เม.ย 2561

พวกเราเก็บภาพบรรยากาศวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

ณ ถนนข้าวสารมาฝาก จะน่าสนุกแค่ไหน ไปดูกันเลยครับ !!! 💦😊